Giá tôm tại Sóc Trăng, Bạc Liêu ngày 26/6/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Sóc Trăng, Bạc Liêu ngày 26/6/2017

+ Tại Bạc Liêu, Sóc Trăng nguồn cung tôm cỡ lớn tăng tuy nhiên nhu cầu cũng gia tăng nên giá tôm thẻ đã đi lên từ cuối tuần trước. Dịch bệnh giảm so với đầu tháng 6.

Ngày 26/06, thương lái chào mua tại đầm với tôm thẻ ướp đá cỡ 80-100 con/kg ở mức 98.000-108.000 đ/kg tăng 4.000-5.000 đ/kg so với tuần trước. Với tôm thẻ cỡ lớn 30 con/kg; 40 con/kg ở mức lần lượt 178.000-180.000 đ/kg và 148.000-150.000 đ/kg. Nhiều hộ hạn chế bán tôm cỡ nhỏ để nuôi đạt cỡ lớn bán cho được giá.

Đối với tôm sú ướp đá cỡ 20 con/kg ở mức 280.000-300.000 đ/kg; cỡ 30 con/kg ở mức 220.000-230.000 đ/kg; cỡ 40 con/kg ở mức 175.000-180.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ (ướp đá) tại Bạc Liêu, đồng/kg

 

30 con/kg

50 con/kg

60 con/kg

80 con/kg

90 con/kg

100 con/kg

25/06-26/06

178.000-180.000

130.000

120.000

108.000

103.000

98.000

21/06

 

 

115.000

103.000-104.000

98.000-99.000

93.000-94.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại Sóc Trăng (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

 

Cỡ 30 con/kg

Cỡ 40 con/kg

Cỡ 50 con/kg

Cỡ 70 con/kg

Cỡ 80 con/kg

Cỡ 90 con/kg

Cỡ 100 con/kg

26/06

178.000-180.000

148.000-150.000

130.000

114.000

108.000

103.000

98.000

23/06

 

146.000-147.000

128.000-130.000-

 

104.000

99.000

94.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo