Giá tôm tại Quảng Ninh ngày 7/6
 

Giá tôm tại Quảng Ninh ngày 7/6

Tại Quảng Ninh, giá tôm thẻ nguyên liệu giảm 10.000 đ/kg so với tuần trước. Giá tôm thẻ đá cỡ 100 con/kg ở mức 100.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại khu vực Đầm Hà (Quảng Ninh), đ/kg

Kích cỡ

07/06/2018

30/05/2018

22/05/2018

21/05/2018

18/05/2018

Cỡ 200 con/kg

 

 

80000

 

 

Cỡ 180 con/kg

 

 

86000

 

 

Cỡ 150 con/kg

 

 

 

92000

 

 Cỡ 100 con/kg

100000

110000

115000

115000

115000

 Cỡ 90 con/kg

105000

115000

120000

120000

120000

 Cỡ 80 con/kg

110000

120000

125000

125000

125000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo