Giá tôm tại Quảng Ninh ngày 29/9

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Quảng Ninh ngày 29/9

+ Tại Vạn Ninh (Móng Cái) dịch bệnh tôm phân trắng đang gia tăng do đó một số ao đã thu hoạch khi tôm đạt cỡ 90-100 con/kg để tránh rủi ro tôm chết hàng loạt. Tại Tân Bình (Đầm Hà) dịch phân trắng cũng gia tăng nên một số hộ cũng thu hoạch sớm.

Do nhu cầu ăn hàng của Trung Quốc vẫn khá cao trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh và Trung Thu nên tôm vẫn đang được thu mua giá khá cao. Tôm thẻ ướp đã cỡ 100 con/kg ở mức 120.000-125.000 đ/kg; tôm 90 con/kg ở mức 125.000-130.000 đ/kg (tùy khu vực xa/gần).

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại khu vực Đầm Hà (Quảng Ninh), đ/kg

Kích cỡ

29/09

28/09

27/09

22/09

20/09

 Cỡ 300 con/kg

55000

55000

55000

55000

 

 Cỡ 200 con/kg

90000

90000

90000

90000

 

 Cỡ 150 con/kg

 

 

 

 

 

 Cỡ 100 con/kg

125000

125000

125000

125000

125000

 Cỡ 90 con/kg

130000

130000

130000

130000

130000

 Cỡ 80 con/kg

135000

135000

135000

135000

135000

 Cỡ 70 con/kg

140000

140000

140000

140000

140000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá tôm thẻ giao tại điểm giao hàng trên sông Ka long - Đông Hưng, Trung Quốc (giá tham chiếu quy đổi), đ/kg

Kích cỡ 

29/09

28/09

27/09

22/09

20/09

12/09

Cỡ 100 con/kg

130000

130000

130000

130000

130000

130000

Cỡ 90 con/kg

135000

135000

135000

135000

135000

135000

Cỡ 80 con/kg

140000

140000

140000

140000

140000

140000

Cỡ 70 con/kg

145000

145000

145000

145000

145000

145000

Nguồn: AgroMonitor

Tin tham khảo