Giá tôm tại Quảng Ninh ngày 28/11

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Quảng Ninh ngày 28/11

Tại Quảng Ninh tôm thẻ sống cỡ 30-40 con/kg ở mức 200.000 đ/kg; tôm thẻ đá cỡ 100 con/kg ở mức 115000-117000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại khu vực Đầm Hà (Quảng Ninh), đ/kg

Kích cỡ

28/11

21/11

17/11

16/11

15/11

 Cỡ 100 con/kg

115000-117000

117000-120000

117000-120000

117000-120000

117000-120000

 Cỡ 90 con/kg

120000-122000

122000-125000

122000-125000

122000-125000

122000-125000

 Cỡ 80 con/kg

125000-127000

127000-130000

127000-130000

127000-130000

127000-130000

 Cỡ 70 con/kg

130000-132000

132000-135000

132000-135000

132000-135000

132000-135000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá tôm thẻ giao tại điểm giao hàng trên sông Ka long - Đông Hưng, Trung Quốc (giá tham chiếu quy đổi), đ/kg

Kích cỡ 

28/11

21/11

17/11

16/11

15/11

Cỡ 100 con/kg

120000-122000

122000-125000

122000-125000

122000-125000

122000-125000

 Cỡ 90 con/kg

125000-127000

127000-130000

127000-130000

127000-130000

127000-130000

Cỡ 80 con/kg

130000-132000

132000-135000

132000-135000

132000-135000

132000-135000

 Cỡ 70 con/kg

135000-137000

137000-140000

137000-140000

137000-140000

137000-140000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo