Giá tôm tại Quảng Ninh ngày 27/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Quảng Ninh ngày 27/4

Tại Quảng Ninh giá tôm thẻ tăng để xuất biên mậu sang Trung Quốc phục vụ đợt nghỉ Lễ và để tiêu thụ nội địa. Giá tôm thẻ đá cỡ 100 con/kg tại Đầm Hà ở mức 130000 đ/kg; cỡ 50 con/kg ở mức 190000 đ/kg (tôm đẹp, đồng đều). Tại Tiên Yên, giá tôm thẻ đá cỡ 40 con/kg có mức 220.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại khu vực Đầm Hà (Quảng Ninh), đ/kg

Kích cỡ

27/04/2018

26/04/2018

18/04/2018

11/04/2018

04/04/2018

 Cỡ 100 con/kg

130000

130000

115000-120000

120000

120000-125000

 Cỡ 90 con/kg

135000

135000

120000-125000

125000

125000-130000

 Cỡ 80 con/kg

140000

140000

125000-130000

130000

130000-135000

Cỡ 50 con/kg

190000

 

 

 

 

Cỡ 40 con/kg

220000

 

 

 

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá tôm thẻ giao tại điểm giao hàng trên sông Ka long - Đông Hưng, Trung Quốc (giá tham chiếu quy đổi), đ/kg

Kích cỡ 

27/04/2018

26/04/2018

18/04/2018

11/04/2018

Cỡ 100 con/kg

135000

135000

125000-130000

130000

 Cỡ 90 con/kg

140000

140000

130000-135000

135000

Cỡ 80 con/kg

145000

145000

135000-140000

140000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo