Giá tôm tại Quảng Ninh ngày 18/6
 

Giá tôm tại Quảng Ninh ngày 18/6

+ Tại Quảng Ninh, giá tôm đá giảm nhẹ, tôm sống ổn định so với cuối tuần trước.

Tại Đầm Hà, Tiên Yên, thương lái chào mua tôm đá 100 con/kg ao bạt giá 96.000 đ/kg (+-500 đ/kg) nhưng lượng từ 3 tấn trở lên. Tôm sống thương lái chỉ mua ao đất không mua ao bạt nên giá thấp hơn tôm đá: giá tôm cỡ 100 con/kg ở mức 85.000 đ/kg (+-500 đ/kg).

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại khu vực Đầm Hà (Quảng Ninh), đ/kg

Kích cỡ

18/06/2018

14/06/2018

12/06/2018

11/06/2018

07/06/2018

Cỡ 135 con/kg

-

-

85.000

 

 

 Cỡ 100 con/kg

96.000

98.000

102.000

102.000

100000

 Cỡ 90 con/kg

101.000

103.000

107.000

107.000

105000

 Cỡ 80 con/kg

106.000

108.000

112.000

112.000

110000

Cỡ 60 con/kg

111.000

113.000

117.000

117.000

 

Cỡ 50 con/kg

116.000

118.000

122.000

122.000

 

Cỡ 40 con/kg

-

123.000

127.000

127.000

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo