Giá tôm tại Quảng Ninh ngày 14/6
 

Giá tôm tại Quảng Ninh ngày 14/6

+ Tại Móng Cái (Quảng Ninh), thương lái chào mua tôm đá 100 con/kg ao đáy bạt giá 98.000 đ/kg (+-500 đ/kg). Sắp đến Tết Đoan Ngọ nhưng năm nay thương lái vẫn chưa hỏi mua tôm sống nhiều, chủ yếu vẫn đang đi hàng tôm đá.

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại khu vực Đầm Hà (Quảng Ninh), đ/kg

Kích cỡ

14/06/2018

12/06/2018

11/06/2018

07/06/2018

30/05/2018

Cỡ 135 con/kg

-

85.000

 

 

 

 Cỡ 100 con/kg

98.000

102.000

102.000

100000

110000

 Cỡ 90 con/kg

103.000

107.000

107.000

105000

115000

 Cỡ 80 con/kg

108.000

112.000

112.000

110000

120000

Cỡ 60 con/kg

113.000

117.000

117.000

 

 

Cỡ 50 con/kg

118.000

122.000

122.000

 

 

Cỡ 40 con/kg

123.000

127.000

127.000

 

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại khu vực Sông KaLong – Móng Cái (Quảng Ninh), đ/kg

Kích cỡ

14-06-18

13-06-18

06-12-18

06-11-18

06-07-18

Cỡ 100 con/kg

103000

107000

107000

107000

105000

Cỡ 90 con/kg

108000

112000

112000

112000

110000

Cỡ 80 con/kg

113000

117000

117000

117000

115000

Cỡ 70 con/kg

118000

122000

122000

122000

 

Cỡ 60 con/kg

123000

       

Cỡ 50 con/kg

 

127000

127000

127000

 

Cỡ 40 con/kg

 

132000

132000

132000

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo