Giá tôm tại Quảng Ninh ngày 12/6
 

Giá tôm tại Quảng Ninh ngày 12/6

Tại Quảng Ninh, hộ nuôi 60 ngày tôm giống Việt Úc trong ao bạt đạt cỡ 135 con/kg, thương lái thu mua đi Trung Quốc tôm đá với giá 85.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại khu vực Đầm Hà (Quảng Ninh), đ/kg

Kích cỡ

12/06/2018

11/06/2018

07/06/2018

30/05/2018

22/05/2018

Cỡ 200 con/kg

 

 

 

 

80000

Cỡ 180 con/kg

 

 

 

 

86000

Cỡ 150 con/kg

 

 

 

 

 

Cỡ 135 con/kg

85.000

 

 

 

 

 Cỡ 100 con/kg

102.000

102.000

100000

110000

115000

 Cỡ 90 con/kg

107.000

107.000

105000

115000

120000

 Cỡ 80 con/kg

112.000

112.000

110000

120000

125000

Cỡ 60 con/kg

117.000

117.000

 

 

 

Cỡ 50 con/kg

122.000

122.000

 

 

 

Cỡ 40 con/kg

127.000

127.000

 

 

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo