Giá tôm tại Quảng Ninh ngày 11/6
 

Giá tôm tại Quảng Ninh ngày 11/6

+ Tại Quảng Ninh, giá tôm thẻ đá đầu tuần này tăng nhẹ so với những ngày cuối tuần trước do khách hàng Trung Quốc hỏi mua nhiều hơn. Cụ thể, giá tôm thẻ đá ao bạt cỡ 100 con/kg tăng 2.000 đ/kg lên mức 102.000 đ/kg, cỡ 80 con/kg tăng 2.000 đ/kg lên mức 112.000 đ/kg.       

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại khu vực Đầm Hà (Quảng Ninh), đ/kg

Kích cỡ

11/06/2018

07/06/2018

30/05/2018

22/05/2018

21/05/2018

Cỡ 200 con/kg

87.000

 

 

80000

 

Cỡ 180 con/kg

92.000

 

 

86000

 

Cỡ 150 con/kg

97.000

 

 

 

92000

 Cỡ 100 con/kg

102.000

100000

110000

115000

115000

 Cỡ 90 con/kg

107.000

105000

115000

120000

120000

 Cỡ 80 con/kg

112.000

110000

120000

125000

125000

Cỡ 60 con/kg

117.000

 

 

 

 

Cỡ 50 con/kg

122.000

 

 

 

 

Cỡ 40 con/kg

127.000

 

 

 

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo