Giá tôm tại Ninh Thuận ngày 5/6
 

Giá tôm tại Ninh Thuận ngày 5/6

Tại Ninh Thuận, giá tôm thẻ nguyên liệu tạm chững, tôm giống ít bệnh dịch. Giá tôm thẻ đá cỡ 100 con/kg thương lái thu mua với mức giá  80.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Ninh Thuận (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

 Kích cỡ

05/06/2018

30/05/2018

24/05/2018

18/05/2018

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

95000

95000

98000

98000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

90000

90000

93000

93000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

85000

85000

88000

88000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

80000

80000

83000

83000

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

 

80000

78000

78000

Tôm thẻ cỡ 120 con/kg

 

80000

 

 

Tôm thẻ cỡ 130 con/kg

 

82000

 

 

Tôm thẻ cỡ 140 con/kg

 

81000

 

 

Tôm thẻ cỡ 150 con/kg

 

76000

 

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo