Giá tôm tại Ninh Thuận ngày 24/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Ninh Thuận ngày 24/4

+ Tại Ninh Thuận, tôm vụ 1 đã thả nuôi được 1 tháng nhưng hiện nay dịch đỏ thân đang gia tăng. Diện tích tôm dịch bệnh chiếm 50% diện tích thả nuôi. Ước tính diện tích đã thả nuôi vụ 1 chiếm 30-35% tổng diện tích.

Nguồn cung tôm thấp trong khi giá tôm đá liên tục sụt giảm. Tuy nhiên giá tôm Oxy vẫn khá tốt. Giá tôm thẻ đá cỡ 100 con/kg ở mức 98.000-100.000 đ/kg; giá tôm thẻ oxy cỡ 100 con/kg có mức 130.000 đ/kg, cỡ 50 con/kg có mức 160.000 đ/kg, cỡ 60 con/kg có mức 150.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Ninh Thuận (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

 Kích cỡ

24/04/2018

20/04/2018

19/04/2018

12/04/2018

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

113000-115000

115000

115000

125000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

108000-110000

110000

110000

120000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

103000-105000

105000

105000

115000-118000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

98000-100000

100000

100000

110000-113000

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

93000-95000

95000

95000

105000-108000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo