Giá tôm tại Ninh Thuận ngày 22/6
 

Giá tôm tại Ninh Thuận ngày 22/6

Tại Ninh Thuận, giá tôm thẻ tạm chững. Tôm thẻ đá cỡ 100 con/kg thương lái vẫn thu mua với mức giá 80.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Ninh Thuận (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

 Kích cỡ

22/06/2018

21/06/2018

20/06/2018

14/06/2018

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

95000

95000

95000

93000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

90000

90000

90000

88000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

85000

85000

85000

83000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

80000

80000

80000

78000

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

75000

75000

75000

73000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo