Giá tôm tại Ninh Thuận ngày 21/6
 

Giá tôm tại Ninh Thuận ngày 21/6

Tại Ninh Thuận, tình hình dịch bệnh trên tôm vẫn chưa khả quan, tỷ lệ tôm bị nhiễm bệnh chiếm 50%. Tính đến cuối tháng 5, tôm thẻ thả nuôi từ 30-60 ngày chiếm khoảng 60%, 61-80 ngày chiếm khoảng 20%, trên 80 ngày chiếm khoảng 10%, còn lại là dưới 30 ngày.

Giá tôm thẻ tăng nhẹ, tôm thẻ cỡ 60-70 con/kg gần như thương lái không thu mua: tôm thẻ đá cỡ 100 con/kg thương lái thu mua với mức giá 80.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Ninh Thuận (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

 Kích cỡ

21/06/2018

20/06/2018

14/06/2018

13/06/2018

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

95000

95000

93000

93000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

90000

90000

88000

88000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

85000

85000

83000

83000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

80000

80000

78000

78000

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

75000

75000

73000

73000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo