Giá tôm tại Ninh Thuận ngày 11/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Ninh Thuận ngày 11/7

Tại Ninh Thuận, do tôm vụ 1 năm nay thả muộn nên hiện tại mới thu hoạch được 50%, dịch bệnh cũng chiếm khoảng 50% diện tích. Tôm vụ 2 cũng đã thả lai rai nhưng dự kiến diện tích sẽ chỉ khoảng 30% do giá thấp người dân tạm ngưng thả. Người dân thả nuôi hạn chế nên sản lượng thức ăn dự kiến cũng sẽ giảm 30-50% tùy vùng nuôi.

Giá tôm thẻ giảm 3.000-5.000 đ/kg so với đầu tuần. Tôm thẻ đá cỡ 100 con/kg thương lái thu mua với mức giá 78.000-80.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Ninh Thuận (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

 Kích cỡ

11/07/2018

09/07/2018

05/07/2018

03/07/2018

22/06/2018

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

93000-95000

98000

98000

98000

95000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

88000-90000

93000

93000

93000

90000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

83000-85000

88000

88000

88000

85000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

78000-80000

83000

83000

83000

80000

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

73000-75000

78000

78000

78000

75000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo