Giá tôm tại Ninh Thuận ngày 11/10
 

Giá tôm tại Ninh Thuận ngày 11/10

+ Tại Ninh Thuận, giá tôm thẻ nguyên liệu không đổi so với tuần trước. Giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg ở mức 96.000-98.000 đ/kg (tôm đá).

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Ninh Thuận (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

 Kích cỡ

11/10/2018

10/10/2018

4/10/2018

3/10/2018

25/9/2018

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

111000-113000

111000-113000

111000-113000

110000

110000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

106000-108000

106000-108000

106000-108000

105000

105000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

101000-103000

101000-103000

101000-103000

100000

100000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

96000-98000

96000-98000

96000-98000

95000

95000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo