Giá tôm tại Ninh Thuận ngày 1/11

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Ninh Thuận ngày 1/11

Tại Ninh Thuận, thời tiết thay đổi khiến bệnh đốm trắng và gan tụy gia tăng. Giá tôm thẻ nguyên liệu không đổi so với tuần trước. Giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg ở mức 95.000-97.000 đ/kg (tôm đá).

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Ninh Thuận (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

 Kích cỡ

1/11/2018

31/10/2018

25/10/2018

24/10/2018

18/10/2018

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

110000-112000

110000-112000

110000-112000

110000-112000

111000-113000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

105000-107000

105000-107000

105000-107000

105000-107000

106000-108000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

100000-102000

100000-102000

100000-102000

100000-102000

101000-103000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

95000-97000

95000-97000

95000-97000

95000-97000

96000-98000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo