Giá tôm tại Ninh Thuận, Bình Thuận ngày 29/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Ninh Thuận, Bình Thuận ngày 29/5/2017

Tại Ninh Thuận, Bình Thuận đầu tuần tạm chững

Tại Ninh Thuận, Bình Thuận giá tôm thẻ đầu tuần này tạm chững so với cuối tuần trước. Ngày 29/5, giá tôm thẻ 100 con/kg thương lái thu mua 102.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ đông lạnh không kiểm tra kháng sinh tại Ninh Thuận, đ/kg

 

70 con/kg

80 con/kg

90 con/kg

100 con/kg

29/05

117.000

112.000

107.000

102.000

26/05

117.000

112.000

107.000

102.000

17/05

117.000-120.000

112.000-115.000

107.000-110.000

102.000-105.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo