Giá tôm tại Ninh Thuận, Bình Thuận ngày 29/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Ninh Thuận, Bình Thuận ngày 29/3/2017

Tại Ninh Thuận, Bình Thuận diện tích thả nuôi tôm thẻ vụ mới đang gia tăng dần, đến cuối tháng 3 diện tích đã thả nuôi được khoảng 30-35% do giá tôm đầu năm nay tốt hơn cùng kỳ năm trước nên người dân thả nuôi tập trung hơn. Giá tôm thẻ ướp đá cỡ 100 con/kg giảm xuống mức 115.000 đ/kg tuy nhiên người dân chủ yếu bán tôm sống cỡ 70-80 con/kg với mức giá 140.000-150.000 đ/kg.

Nguồn cung tôm sẽ lai dai đến đầu tháng 5 và tăng trong tháng 5 do tôm nuôi vụ mới bắt đầu thu hoạch.

Diễn biến giá tôm thẻ sống (tôm oxy) không kiểm tra kháng sinh tại Ninh Thuận, đ/kg

 

70 con/kg

80 con/kg

100 con/kg

29/03

145.000-150.000

140.000-145.000

 

22/03

145.000-150.000

140.000-145.000

 

21/03

145.000-150.000

140.000-145.000

-

08/03

 145.000

 140.000

 130.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp  

Diễn biến giá tôm thẻ đông lạnh không kiểm tra kháng sinh tại Ninh Thuận, đ/kg

 

80 con/kg

90 con/kg

100 con/kg

29/03

 125.000

 120.000

 115.000

22/03

 130.000

 125.000

 120.000

21/03

 130.000

 125.000

 120.000

08/03

 130.000

 125.000

 120.000

01/03

 130.000

 125.000

 120.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp  

Diễn biến giá tôm thẻ đông lạnh không kiểm tra kháng sinh tại Bình Thuận, đ/kg

 

 80 con/kg

 90 con/kg

 100 con/kg

29/03

 125.000

 120.000

 115.000

22/03

 130.000

 125.000

 120.000

21/03

 130.000

 125.000

 120.000

08/03

 130.000

 125.000

 120.000

01/03

 130.000

 125.000

 120.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo