Giá tôm tại Ninh Thuận, Bình Thuận ngày 27/9

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Ninh Thuận, Bình Thuận ngày 27/9

+ Tại Ninh Thuận, đang thu hoạch tôm vụ 2 trong đó tôm chủ yếu đạt cỡ 70-100 con/kg. Dự kiến tôm vụ 2 sẽ thu hoạch lai rai đến hết tháng 10 sau đó một số ao sẽ cải tạo và thả nuôi vụ đông. Vụ đông do thời tiết lạnh không thuận lợi nên diện tích thả nuôi vụ đông chỉ khoảng 20-30% tổng diện tích.

Ngày 27/09, nhà máy Thông Thuận thu mua tôm đã kiểm tra kháng sinh chủ yếu ở cỡ 70-80 con/kg với mức giá 80 con/kg 122000 đ/kg; 70 con/kg 127000 đ/kg.

Trong khi đó, thương lái mua tôm không kiểm tra kháng sinh thấp hơn 2000 đ/kg so với nhà máy thu mua: tôm thẻ 100 con/kg thương lái mua tại đầm ở mức 110.000 đ/kg; 60 con/kg ở mức 130000 đ/kg. Với tôm sống, mua tôm cỡ lớn trên 50 con/kg với giá 150.000 đ/kg

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Ninh Thuận (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

 Kích cỡ

27/09

22/09

20/09

13/09

Tôm thẻ cỡ 60 con/kg

130000

 

 

 

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

125000

125000

125000

123000-127000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

120000

120000

120000

118000-122000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

115000

115000

115000

113000-117000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

110000

110000

110000

108000-112000

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

105000

105000

105000

103000-107000

Tôm thẻ cỡ 120 con/kg

 

 

 

98000-102000

Tôm thẻ cỡ 150 con/kg

 

 

 

117000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo