Giá tôm tại Ninh Thuận, Bình Thuận ngày 27/6/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Ninh Thuận, Bình Thuận ngày 27/6/2017

+ Khu vực miền Trung, tôm thẻ cỡ nhỏ đang hút hàng; thương lái Trung Quốc đang thu mua tôm thẻ ướp đá cỡ 120-150 con/kg là chủ yếu với mức giá 95.000 đ/kg (tôm thẻ 120 con/kg) và 80.000 đ/kg (tôm thẻ cỡ 150 con/kg).

Tại Ninh Thuận, giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg vẫn giữ ở mức 102.000 đ/kg (thương lái Trung Quốc mua, chưa test) và 108.000 đ/kg (nhà máy trong nước thu mua, đã test). Tại Bình Thuận, Khánh Hòa diện tích dịch bệnh thấp hơn, diện tích tôm chưa thu hoạch chiếm 30-35%.

Diễn biến giá tôm thẻ đông lạnh không kiểm tra kháng sinh tại Ninh Thuận, Bình Thuận, đ/kg

 

80 con/kg

90 con/kg

100 con/kg

120 con/kg

150 con/kg

27/06

112.000

107.000

102.000

95.000

80.000

23/06

112.000

107.000

102.000

 

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm thẻ đông lạnh đã kiểm tra kháng sinh tại Ninh Thuận, Bình Thuận, đ/kg

 

 80 con/kg

 90 con/kg

 100 con/kg

27/06

118.000

113.000

108.000

23/06

112.000

107.000

102.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp  

Tin tham khảo