Giá tôm tại Ninh Thuận, Bình Thuận ngày 24/2

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Ninh Thuận, Bình Thuận ngày 24/2

Tại Ninh Thuận, Bình Thuận nguồn cung tôm cuối tháng 2 thấp tuy nhiên giá cũng không điều chỉnh tăng. Dự kiến tháng 3 bắt đầu thả nuôi mới.

Ngày 24/02, giá tôm thẻ 100 con/kg; 90 con/kg ở mức 118.000-120.000 đ/kg; 123.000-125.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ đông lạnh không kiểm tra kháng sinh tại Ninh Thuận, đ/kg

 

80 con/kg

90 con/kg

100 con/kg

24/02

 128.000-130.000

 123.000-125.000

 118.000-120.000

22/02

 128.000-130.000

 123.000-125.000

 118.000-120.000

21/02

 128.000-130.000

 123.000-125.000

 118.000-120.000

15/02

 130.000

 125.000

 120.000

14/02

 130.000

 125.000

 120.000

09/02

 130.000

 125.000

 120.000

03/02

 128.000-130.000

 123.000-125.000

 118.000-120.000

24/01

 128.000-130.000

 123.000-125.000

 118.000-120.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp  

Diễn biến giá tôm thẻ đông lạnh không kiểm tra kháng sinh tại Bình Thuận, đ/kg

 

 80 con/kg

 90 con/kg

 100 con/kg

24/02

 128.000-130.000

 123.000-125.000

 118.000-120.000

22/02

 128.000-130.000

 123.000-125.000

 118.000-120.000

21/02

 128.000-130.000

 123.000-125.000

 118.000-120.000

15/02

 130.000

 125.000

 120.000

14/02

 130.000

 125.000

 120.000

09/02

 130.000

 125.000

 120.000

03/02

 128.000-130.000

 123.000-125.000

 118.000-120.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp   

Tin tham khảo