Giá tôm tại Ninh Thuận, Bình Thuận ngày 23/6/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Ninh Thuận, Bình Thuận ngày 23/6/2017

+ Ngày 23/06, giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg tại Ninh Thuận, Bình Thuận ở mức 102.000 đ/kg; cỡ 80 con/kg ở mức 112.000 đ/kg (tôm không kiểm tra kháng sinh). Với tôm kiểm tra kháng sinh giá cũng không đổi so với đầu tuần.

Diễn biến giá tôm thẻ đông lạnh không kiểm tra kháng sinh tại Ninh Thuận, Bình Thuận, đ/kg

 

70 con/kg

80 con/kg

90 con/kg

100 con/kg

23/06

 

112.000

107.000

102.000

20/06

 

112.000

107.000

102.000

09/06

 

107.000

102.000

97.000

06/06

 

108.000

103.000

98.000

29/05

117.000

112.000

107.000

102.000

26/05

117.000

112.000

107.000

102.000

17/05

117.000-120.000

112.000-115.000

107.000-110.000

102.000-105.000

09/05

 

115.000

110.000

105.000

03/05

120.000

110.000

105.000

100.000

20/04

 

118.000

113.000

108.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm thẻ đông lạnh đã kiểm tra kháng sinh tại Ninh Thuận, Bình Thuận, đ/kg

 

 80 con/kg

 90 con/kg

 100 con/kg

23/06

112.000

107.000

102.000

20/06

112.000

107.000

102.000

09/06

109.000-110.000

103.000-105.000

99.000-100.000

06/06

110.000-111.000

105.000-106.000

100.000-101.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo