Giá tôm tại miền Trung ngày 20/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại miền Trung ngày 20/4

+ Tại Hà Tĩnh, đang bắt đầu thả nuôi tôm vụ 1 nên nguồn cung tôm thấp trong khi đó giá tôm giảm. Giá tôm thẻ đá cỡ 100 con/kg 100000-105000 đ/kg. Tại Ninh Thuận, giá tôm thẻ đá cỡ 100 con/kg ở mức 100.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Hà Tĩnh (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

20/04/2018

19/04/2018

12/04/2018

04/04/2018

30/03/2018

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

100000-105000

100000-105000

105000

105000

105000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

105000-110000

105000-110000

110000

110000

110000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

110000-115000

110000-115000

115000

115000

115000

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Ninh Thuận (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

 Kích cỡ

20/04/2018

19/04/2018

12/04/2018

04/04/2018

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

115000

115000

125000

125000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

110000

110000

120000

120000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

105000

105000

115000-118000

115000-118000

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

100000

100000

110000-113000

110000-113000

Tôm thẻ cỡ 110 con/kg

95000

95000

105000-108000

105000-108000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo