Giá tôm tại Long An, Trà Vinh ngày 25/1

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Long An, Trà Vinh ngày 25/1

Tại Thuận Mỹ (Châu Thành, Long An) giá tôm thẻ 100 con/kg ở mức 102.000 đ/kg; cỡ 80 con/kg ở mức 112.000 đ/kg.

Tại Trà Vinh, giá tôm thẻ 100 con/kg ở mức 105.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Long An (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

25/01/2018

23/01/2018

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

102000

102000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

107000

107000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

112000

112000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

117000

117000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Trà Vinh (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng

25/01/2018

15/01/2018

12/01/2018

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

105000

105000

105000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

110000

110000

110000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

115000

115000

115000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

120000

120000

120000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo