Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 8/6-14/6
 

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 8/6-14/6

Trong tuần 15/6-21/6 giá tôm sú cỡ 40 con/kg tại Khánh Hòa giảm mạnh, có mức từ 370.000-390.000 đ/kg. Còn tại Đà Nẵng tuần 15/6-21/6 giá tôm thẻ cỡ 60 con/kg không đổi so với tuần 8/6-14/6.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu tại Khánh Hòa, đồng/kg

 

Tôm sú cỡ 40 con/kg

Tôm thẻ cỡ 80-60 con/kg

15/6-21/6

370000-390000

140000-160000

8/6-14/6

400000-420000

180000-200000

11/5-17/5

360000-380000

140000-160000

27/4-3/5

430000-450000

190000-200000

Nguồn: Vasep                                                                                                    

Diễn biến giá tôm nguyên liệu tại Đà Nẵng, đồng/kg

 

 Tôm sú

 Tôm thẻ chân trắng

 

 8 con/kg

 15 con/kg

 25-30 con/kg

 40 con/kg

 60 con/kg

 80 con/kg

 120 con/kg

15/6-21/6

 

430000

200000

115000

155000

100000

70000

8/6-14/6

 

450000

210000

120000

155000

100000

70000

11/5-17/5

 

420000

220000

120000

160000

120000

90000

27/4-3/5

 

460000

260000

160000

165000

120000

100000

20/4-26/4

 

440000

240000

150000

165000

120000

100000

13/4-19/4

 

480000

260000

180000

165000

125000

110000

Nguồn: Vasep

Diễn biến giá tôm nguyên liệu tại Phú Yên, đồng/kg

 

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

Nguồn cung

9/6-14/6

80000-85000

Hàng ít

31/5-8/6

80000-85000

Hàng ít

4/5-10/5

95000

Hàng ít

20/4-26/4

95000

Hàng ít

13/4-19/4

105000

Hàng ít

6/4-12/4

105000

Hàng ít

Nguồn: Vasep

Tin tham khảo