Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 29/6-5/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 29/6-5/7

+ Trong tuần 29/6-5/7 giá tôm sú cỡ 40 con/kg tại Khánh Hòa tăng nhẹ, có mức từ 400.000-420.000 đ/kg. Còn tại Đà Nẵng tuần 29/6-5/7 giá tôm thẻ cỡ 60 con/kg giảm nhẹ 5.000 đ/kg so với tuần 22/6-28/6.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu tại Khánh Hòa, đồng/kg

 

Tôm sú cỡ 40 con/kg

Tôm thẻ cỡ 80-60 con/kg

29/6-5/7

400000-420000

160000-180000

22/6-28/6

390000-410000

150000-170000

15/6-21/6

370000-390000

140000-160000

8/6-14/6

400000-420000

180000-200000

Nguồn: Vasep                                                                                                    

Diễn biến giá tôm nguyên liệu tại Đà Nẵng, đồng/kg

 

 Tôm sú

 Tôm thẻ chân trắng

 

 8 con/kg

 15 con/kg

 25-30 con/kg

 40 con/kg

 60 con/kg

 80 con/kg

 120 con/kg

29/6-5/7

 

430000

220000

115000

150000

115000

70000

22/6-28/6

 

440000

200000

115000

155000

100000

70000

15/6-21/6

 

430000

200000

115000

155000

100000

70000

8/6-14/6

 

450000

210000

120000

155000

100000

70000

11/5-17/5

 

420000

220000

120000

160000

120000

90000

27/4-3/5

 

460000

260000

160000

165000

120000

100000

Nguồn: Vasep

Diễn biến giá tôm nguyên liệu tại Phú Yên, đồng/kg

 

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

Nguồn cung

22/6-28/6

85000-88000

Hàng ít

15/6-21/6

83000-88000

Hàng ít

9/6-14/6

80000-85000

Hàng ít

31/5-8/6

80000-85000

Hàng ít

4/5-10/5

95000

Hàng ít

20/4-26/4

95000

Hàng ít

Nguồn: Vasep

Tin tham khảo