Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 23/6-29/6

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 23/6-29/6

+ Trong tuần 23/06-29/06 giá tôm sú cỡ 40 con/kg tại Khánh Hòa giảm nhẹ, có mức từ 340.000-360.000 đ/kg. Còn tại Đà Nẵng tuần 23/06-29/06 giá tôm thẻ cỡ 60 con/kg giảm 5.000 đ/kg so với tuần 16/06-22/06

Diễn biến giá tôm nguyên liệu tại Khánh Hòa, đồng/kg

 

Tôm sú cỡ 40 con/kg

Tôm thẻ cỡ 80-60 con/kg

23/06-29/06

340000-360000

180000-200000

16/06-22/06

360000-380000

180000-200000

09/06-15/06

350000-360000

180000-200000

02/06-08/06

330000-350000

180000-200000

Nguồn: Vasep                                                                                                    

Diễn biến giá tôm nguyên liệu tại Đà Nẵng, đồng/kg

 

 Tôm sú

 Tôm thẻ chân trắng

 

 8 con/kg

 15 con/kg

 25-30 con/kg

 40 con/kg

 60 con/kg

 80 con/kg

 120 con/kg

23/06-29/06

 

320000

150000

85000

155000

105000

80000

16/06-22/06

 

300000

135000

80000

160000

115000

80000

09/06-15/06

 

300000

125000

70000

160000

120000

80000

02/06-08/06

 

320000

140000

80000

150000

115000

80000

26/05-01/06

 

320000

160000

70000

150000

120000

90000

19/05-25/05

 

330000

180000

80000

160000

125000

90000

Nguồn: Vasep

Diễn biến giá tôm nguyên liệu tại Phú Yên, đồng/kg

 

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

Nguồn cung

16/06-22/06

92000-95000

Hàng ít

09/06-15/06

92000-95000

Hàng ít

02/06-08/06

95000-98000

Hàng ít

26/05-01/06

98000-100000

Hàng ít

19/05-25/05

100000-102000

Hàng ít

12/05-18/05

103000-105000

Hàng ít

Nguồn: Vasep

Tin tham khảo