Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 19/5-25/5

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 19/5-25/5

+ Trong tuần 19/05-25/05 giá tôm sú cỡ 40 con/kg tại Khánh Hòa giảm nhẹ, có mức từ 300.000-330.000 đ/kg. Còn tại Đà Nẵng tuần 19/05-25/05 giá tôm thẻ cỡ 60 con/kg không đổi so với tuần 12/05-18/05.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu tại Khánh Hòa, đồng/kg

 

Tôm sú cỡ 40 con/kg

Tôm thẻ cỡ 80-60 con/kg

19/05-25/05

300000-330000

160000-180000

12/05-18/05

320000-340000

180000-190000

05/05-11/05

300000-340000

180000-190000

21/04-27/04

380000-400000

200000-240000

Nguồn: Vasep

Diễn biến giá tôm nguyên liệu tại Đà Nẵng, đồng/kg

 

 Tôm sú

 Tôm thẻ chân trắng

 

 8 con/kg

 15 con/kg

 25-30 con/kg

 40 con/kg

 60 con/kg

 80 con/kg

 120 con/kg

19/05-25/05

 

330000

180000

80000

160000

125000

90000

12/05-18/05

 

330000

210000

100000

160000

140000

120000

05/05-11/05

 

350000

235000

130000

160000

140000

120000

21/04-27/04

 

365000

220000

150000

160000

130000

110000

14/04-20/04

 

365000

245000

175000

165000

130000

115000

07/04-13/04

 

360000

240000

170000

160000

125000

110000

Nguồn: Vasep

Diễn biến giá tôm nguyên liệu tại Phú Yên, đồng/kg

 

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

Nguồn cung

12/05-18/05

103000-105000

Hàng ít

05/05-12/05

110000-112000

Hàng ít

28/04-04/05

110000-112000

Hàng ít

14/04-20/04

110000-112000

Hàng ít

07/04-13/04

110000-112000

Hàng ít

31/03-06/04

110000-112000

Hàng ít

Nguồn: Vasep

Tin tham khảo