Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 18/8-24/8

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 18/8-24/8

+ Trong tuần 18/08-24/08 giá tôm sú cỡ 40 con/kg tại Khánh Hòa tăng nhẹ, có mức từ 320.000-360.000 đ/kg. Còn tại Đà Nẵng tuần 18/08-24/08 giá tôm thẻ cỡ 60 con/kg tăng nhẹ 10.000 đ/kg so với tuần 11/08-17/08.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu tại Khánh Hòa, đồng/kg

 

Tôm sú cỡ 40 con/kg

Tôm thẻ cỡ 80-60 con/kg

18/08-24/08

320000-360000

170000-190000

11/08-17/08

300000-350000

170000-190000

04/08-10/08

360000-380000

180000-200000

28/07-03/08

340000-360000

180000-200000

Nguồn: Vasep                                                                                                    

Diễn biến giá tôm nguyên liệu tại Đà Nẵng, đồng/kg

 

 Tôm sú

 Tôm thẻ chân trắng

 

 8 con/kg

 15 con/kg

 25-30 con/kg

 40 con/kg

 60 con/kg

 80 con/kg

 120 con/kg

18/08-24/08

 

365000

180000

130000

165000

130000

100000

11/08-17/08

 

340000

160000

115000

155000

120000

90000

04/08-10/08

 

330000

165000

110000

160000

115000

90000

28/07-03/08

 

320000

150000

110000

160000

120000

90000

21/07-27/07

 

360000

180000

130000

160000

120000

100000

07/07-13/07

 

300000

130000

100000

160000

120000

100000

Nguồn: Vasep

Diễn biến giá tôm nguyên liệu tại Phú Yên, đồng/kg

 

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

Nguồn cung

11/08-17/08

110000-112000

Hàng ít

04/08-10/08

110000-112000

Hàng ít

28/07-03/08

110000-112000

Hàng ít

21/07-27/07

110000-112000

Hàng ít

14/07-20/07

105000-107000

Hàng ít

30/06-06/07

105000-107000

Hàng ít

Nguồn: Vasep

Tin tham khảo