Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 12/7-18/7
 

Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 12/7-18/7

+ Trong tuần 12/7-18/7 giá tôm sú cỡ 40 con/kg tại Khánh Hòa ổn định, có mức từ 400.000-420.000 đ/kg. Còn tại Đà Nẵng tuần 12/7-18/7 giá tôm thẻ cỡ 60 con/kg không đổi so với tuần 5/7-11/7.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu tại Khánh Hòa, đồng/kg

 

Tôm sú cỡ 40 con/kg

Tôm thẻ cỡ 80-60 con/kg

12/7-18/7

400000-420000

150000-180000

5/7-11/7

400000-420000

150000-180000

28/6-4/7

400000-420000

150000-180000

21/6-27/6

400000-420000

150000-180000

Nguồn: Vasep                                                                                                    

Diễn biến giá tôm nguyên liệu tại Đà Nẵng, đồng/kg

 

 Tôm sú

 Tôm thẻ chân trắng

 

 8 con/kg

 15 con/kg

 25-30 con/kg

 40 con/kg

 60 con/kg

 80 con/kg

 120 con/kg

12/7-18/7

 

500000

260000

200000

160000

120000

90000

5/7-11/7

 

500000

260000

200000

160000

120000

90000

28/6-4/7

 

520000

300000

240000

160000

115000

85000

21/6-27/6

 

520000

300000

240000

155000

110000

80000

7/6-13/6

 

460000

260000

180000

155000

110000

80000

31/5-6/6

 

450000

240000

160000

150000

105000

70000

Nguồn: Vasep

Diễn biến giá tôm nguyên liệu tại Phú Yên, đồng/kg

 

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

Nguồn cung

5/7-11/7

85000-88000

Hàng ít

28/6-4/7

83000-86000

Hàng ít

22/6-28/6

83000-86000

Hàng ít

14/6-21/6

80000-83000

Hàng ít

31/5-6/6

82000-85000

Hàng ít

24/5-30/5

85000-90000

Hàng ít

Nguồn: Vasep

Tin tham khảo