Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 12/10-18/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Khánh Hòa, Đà Nẵng tuần 12/10-18/10

Trong tuần 26/10-1/11 giá tôm sú cỡ 40 con/kg tại Khánh Hòa giảm nhẹ, có mức từ 400.000-420.000 đ/kg. Còn tại Đà Nẵng tuần 26/10-1/11 giá tôm thẻ cỡ 60 con/kg không đổi so với tuần 19/10-26/10.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu tại Khánh Hòa, đồng/kg

 

Tôm sú cỡ 40 con/kg

Tôm thẻ cỡ 80-60 con/kg

26/10-1/11

400000-420000

160000-180000

19/10-26/10

420000-440000

160000-180000

12/10-18/10

440000-460000

180000-200000

5/10-11/10

400000-420000

170000-190000

Nguồn: Vasep                                                                                                    

Diễn biến giá tôm nguyên liệu tại Đà Nẵng, đồng/kg

 

 Tôm sú

 Tôm thẻ chân trắng

 

 8 con/kg

 15 con/kg

 25-30 con/kg

 40 con/kg

 60 con/kg

 80 con/kg

 120 con/kg

26/10-1/11

 

440000

240000

210000

160000

110000

75000

19/10-26/10

 

480000

280000

245000

160000

110000

75000

12/10-18/10

 

440000

250000

200000

160000

110000

70000

5/10-11/10

 

450000

280000

200000

160000

110000

70000

28/9-4/10

 

380000

220000

160000

155000

110000

70000

21/9-27/9

 

425000

240000

180000

155000

115000

70000

Nguồn: Vasep

Diễn biến giá tôm nguyên liệu tại Phú Yên, đồng/kg

 

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

Nguồn cung

19/10-26/10

90000-94000

Hàng ít

12/10-18/10

88000-92000

Hàng ít

5/10-11/10

88000-92000

Hàng ít

28/9-4/10

88000-92000

Hàng ít

21/9-27/9

88000-92000

Hàng ít

14/9-20/9

86000-90000

Hàng ít

Nguồn: Vasep

Tin tham khảo