Giá tôm tại Hà Tĩnh ngày 5/6
 

Giá tôm tại Hà Tĩnh ngày 5/6

Tại Hà Tĩnh, giá tôm thẻ nguyên liệu tiếp tục giảm 5.000 đ/kg so với tuần trước, mưa nhiều, mưa to nên lượng tôm bắt ít, chủ yếu là tôm cỡ 100 con/kg, tôm cỡ 60-80 con/kg không còn nhiều. Giá tôm thấp nên diện tích thả nuôi cũng giảm, người dân thả nuôi cầm chừng để nghe ngóng giá.  

Giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg đều có mức 100.000 đ/kg với tôm sống và tôm đá; cỡ 80 con/kg có mức 110.000 đ/kg (tôm sống), cỡ 70 con/kg có mức 125.000 đ/kg (tôm sống), cỡ 60 con/kg có mức 140.000 đ/kg (tôm sống).

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Hà Tĩnh (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

05/06/2018

23/05/2018

16/05/2018

10/05/2018

09/05/2018

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

100000

100000

105000

105000

105000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

105000

105000

110000

110000

110000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

110000

110000

115000

115000

115000

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo