Giá tôm tại Hà Tĩnh ngày 30/11

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Hà Tĩnh ngày 30/11

+ Tại Hà Tĩnh nguồn cung tôm hạn chế tuy nhiên giá tôm vẫn tiếp tục giảm trong tuần này. Tôm thẻ đá cỡ 100 con/kg thương lái thu mua ở mức 110.000 đ/kg. Trong khi đó, giá tôm sống lại điều chỉnh tăng: tôm sống cỡ 100 con/kg ở mức 120000 đ/kg; cỡ 80 con/kg ở mức 130.000 đ/kg; cỡ 70 con/kg ở mức 140.000 đ/kg (tôm sống cỡ trên 50 con/kg gần như không có). Do giá tôm sống cao nên đa phần người dân không bán tôm đá, do đó giá tôm đá suy giảm.

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Hà Tĩnh (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

30/11

29/11

21/11

14/11

13/11

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

110000

110000

110000-113000

112000-113000

112000-113000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

115000

115000

115000-118000

117000-118000

117000-118000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

120000

120000

120000-123000

122000-123000

122000-123000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

125000

125000

125000-128000

127000-128000

127000-128000

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo