Giá tôm tại Hà Tĩnh ngày 30/1

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Hà Tĩnh ngày 30/1

+ Tại miền trung, thời tiết lạnh nên người dân đa phần không thả nuôi vụ đông. Dự kiến đến đầu tháng 4 vụ 1 mới thả lại tập trung.

Hiện nay nguồn cung gần như không có trong khi đó giá tôm sống sụt giảm so với tuần trước do nguồn cung ít, việc thu mua và chi phí vận chuyển cao. Giá tôm sống tại Hà Tĩnh cỡ 100 con/kg 145.000 đ/kg; 80 con/kg giá 160.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ sống tại đầm Hà Tĩnh (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

30/01/2018

26/01/2018

23/01/2018

16/01/2018

15/01/2018

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

145000

150000-152000

140000

140000

138000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

160000

165000

160000

160000

158000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

180000

185000

180000

180000

178000

Tôm thẻ cỡ 60 con/kg

200000

205000

200000

200000

198000

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Hà Tĩnh (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

30/01/2018

26/01/2018

23/01/2018

16/01/2018

15/01/2018

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

112000

112000

112000

112000

112000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

117000

117000

117000

117000

117000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

122000

122000

122000

122000

122000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

127000

127000

127000

127000

127000

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo