Giá tôm tại Hà Tĩnh ngày 25/05/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Hà Tĩnh ngày 25/05/2017

+ Tại Hà Tĩnh, tôm thẻ đã bắt đầu vào mùa thu hoạch, lượng tôm tăng nên giá tiếp tục giảm. Giá tôm thẻ ướp đá cỡ 100 con/kg thương lái Trung Quốc thu mua tại đầm ở mức 105.000-110.000 đ/kg (tùy màu sắc tôm). Đối với tôm thẻ oxy, giá tôm cỡ 100 con/kg ở mức 115.000-120.000 đ/kg giảm 5000 đ/kg so với tuần trước.

Diễn biến giá tôm thẻ ướp đá tại Hà Tĩnh (thương lái mua tại đầm), đ/kg

 

Cỡ 70 con/kg

Cỡ 80 con/kg

Cỡ 100 con/kg

25/05

120.000-125.000

115.000-120.000

105.000-110.000

15/05

125.000

120.000

110.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm thẻ sống (oxy) tại Nghệ An, Hà Tĩnh (thương lái mua tại đầm), đ/kg

 

Cỡ 60 con/kg

Cỡ 70 con/kg

Cỡ 80 con/kg

Cỡ 100 con/kg

25/05

 

 

125.000

115.000

15/05

Lượng ít

Lượng ít

130.000

120.000

10/05

 

150.000

        145.000

135.000

03/05-04/05

-

155.000

150.000

135.000

25/04

200.000

165.000

150.000

140.000

19/04

 

 

 

148.000

18/04

 

 

 

148.000

11/04

 

 

 

148.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo