Giá tôm tại Hà Tĩnh ngày 22/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Hà Tĩnh ngày 22/2/2017

Tại Nghi Xuân (Hà Tĩnh), tôm thẻ nuôi trên cát và nuôi vùng triều dự kiến thả giống từ tháng 3; tôm sú thả giống từ tháng 4. Theo đó, hiện nay người dân chủ yếu đang cải tạo ao để chuẩn bị thả giống; nguồn cung tôm không nhiều, giá tôm ở mức cao. Đối với tôm thẻ cỡ 100 con/kg ở mức 135.000 đ/kg. Hiện nay còn một số ao nuôi qua vụ đông có tôm cỡ 70 con/kg (nhưng không nhiều) đang bán giá 170.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh (thương lái mua tại đầm), đ/kg

 

Cỡ 80 con/kg

Cỡ 90 con/kg

Cỡ 100 con/kg

22/02

145.000

140.000

135.000

24/01

115.000-117.000

110.000-112.000

105.000-107.000

19/01

115.000-117.000

110.000-112.000

105.000-107.000

12/01

115.000-117.000

110.000-112.000

105.000-107.000

10/01/2017

115.000-117.000

110.000-112.000

105.000-107.000

03/01/2017

115.000-117.000

110.000-112.000

105.000-107.000

27/12/2016

115.000-117.000

110.000-112.000

105.000-107.000

21/12

115.000-117.000

110.000-112.000

105.000-107.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo