Giá tôm tại Hà Tĩnh ngày 18/6
 

Giá tôm tại Hà Tĩnh ngày 18/6

+ Tại Hà Tĩnh, giá tôm thẻ nguyên liệu tiếp tục giảm mạnh so với tuần trước. Giá tôm thẻ đá ao đất cỡ 100 con/kg ở mức 85.000 đ/kg, ao bạt ở mức 90000-95000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Hà Tĩnh (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

18/06/2018

14/06/2018

13/06/2018

05/06/2018

23/05/2018

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

85000

100000

100000

100000

100000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

90000

105000

105000

105000

105000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

95000

110000

110000

110000

110000

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo