Giá tôm tại Hà Tĩnh ngày 13/2

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Hà Tĩnh ngày 13/2

Tại miền Trung cũng bán tôm thẻ sống để tiêu thụ nội địa. Giá tôm sống ở mức tuần trước. Cụ thể, giá tôm sống tại Hà Tĩnh cỡ 100 con/kg 145.000 đ/kg; 80 con/kg giá 160.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ sống tại đầm Hà Tĩnh, đ/kg

Chủng loại

13/02/2018

06/02/2018

30/01/2018

26/01/2018

23/01/2018

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

145000

145000

145000

150000-152000

140000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

160000

160000

160000

165000

160000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

180000

180000

180000

185000

180000

Tôm thẻ cỡ 60 con/kg

200000

200000

200000

205000

200000

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm thẻ nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Hà Tĩnh (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại

13/02/2018

06/02/2018

30/01/2018

26/01/2018

23/01/2018

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

112000

112000

112000

112000

112000

Tôm thẻ cỡ 90 con/kg

117000

117000

117000

117000

117000

Tôm thẻ cỡ 80 con/kg

122000

122000

122000

122000

122000

Tôm thẻ cỡ 70 con/kg

127000

127000

127000

127000

127000

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo