Giá tôm tại Cà Mau ngày 24/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Cà Mau ngày 24/4/2017

+ Giá tôm thẻ tại Cà Mau ngày 24/04 giảm nhẹ so với cuối tuần trước. Giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg ở mức 96.000-100.000 đ/kg.

Giá tôm sú tại Cà Mau tạm chững, tôm sú đá cỡ 20 con/kg ở mức 270.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ công nghiệp thương lái mua tại đầm Cà Mau (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

 

40 con/kg

50 con/kg

80 con/kg

90 con/kg

100 con/kg

24/04

 

 

106.000-110.000

101.000-105.000

96.000-100.000

21/04

147.000

131.000

109.000-110.000

104.000-105.000

99.000-100.000

19/04

 

 

110.000-112.000

105.000-107.000

100.000-102.000

17/04

 

 

110.000-112.000

105.000-107.000

100.000-102.000

13/04

 

139.000

113.000-115.000

108.000-110.000

103.000-105.000

11/04

 

 

113.000-115.000

108.000-110.000

103.000-105.000

10/04

 

 

116.000

111.000

106.000

07/04

 

 

118.000-123.000

113.000-118.000

108.000-113.000

04/04

 

 

120.000-123.000

115.000-118.000

110.000-113.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm sú công nghiệp (ướp đá) tại Cà Mau, đ/kg

 

20 con/kg

30 con/kg

40 con/kg

24/04

260.000-280.000

190.000-210.000

170.000-180.000

21/04

260.000-280.000

190.000-210.000

170.000-180.000

19/04

260.000-280.000

190.000-210.000

170.000-180.000

17/04

260.000-280.000

190.000-210.000

170.000-180.000

13/04

260.000-280.000

190.000-210.000

170.000-180.000

11/04

260.000-280.000

190.000-210.000

170.000-180.000

07/04

260.000-280.000

190.000-210.000

170.000-180.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo