Giá tôm tại Cà Mau ngày 23/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Cà Mau ngày 23/2/2017

+ Ngày 23/02/2017, tại Cái Nước (Cà Mau) giá tôm thẻ công nghiệp thương lái mua tại ao cỡ 100 con/kg giảm nhẹ xuống mức 112.000-115.000 đ/kg, cỡ 110 con/kg ở mức 97.000-110.000 đ/kg. Giá tôm sú oxy cỡ 30 con/kg ở mức 370.000 đ/kg.

Nguồn cung cuối tháng 2 vẫn thấp (chủ yếu bán lai dai tôm quảng canh) tuy nhiên độ mặn tăng nên tình hình thả nuôi tôm thẻ và tôm sú quảng canh đã bắt đầu gia tăng.

Diễn biến giá tôm thẻ công nghiệp thương lái mua tại đầm Cà Mau (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

 

80 con/kg

90 con/kg

100 con/kg

110 con/kg

23/02

122.000-125.000

117.000-120.000

112.000-115.000

97.000-110.000

21/02

125.000

120.000

115.000

 

14/02

122.000-125.000

117.000-120.000

112.000-115.000

 

13/02

123.000

118.000

113.000

 

08/02

123.000

118.000

113.000

 

07/02

122.000-123.000

117.000-118.000

112.000-113.000

 

06/02

118.000-119.000

112.000-114.000

108.000-109.000

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm sú công nghiệp (ướp đá) tại Cà Mau, đ/kg

 

20 con/kg

30 con/kg

40 con/kg

23/02

280.000

200.000-220.000

170.000-180.000

21/02

280.000

200.000-220.000

170.000-180.000

13/02-14/02

280.000

200.000-220.000

170.000-180.000

06/02-08/02

260.000-280.000

200.000-220.000

170.000-180.000

02/02

260.000-280.000

200.000-210.000

170.000-180.000

23/01-25/01

260.000-280.000

200.000-210.000

170.000-180.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo