Giá tôm tại Bình Định ngày 15/5
 

Giá tôm tại Bình Định ngày 15/5

Tại Bình Định, giá tôm thẻ đá nhà máy thu mua cỡ 100 con/kg ở mức 90.000-92.000 đ/kg, thương lái thu mua cỡ 100 con/kg ở mức 87.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ đá thu mua tại Bình Định, đ/kg

Chủng loại

15/5/2019

24/4/2019

Tôm thẻ cỡ 100 con/kg

87000

980000

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo