Giá tôm tại Bạc Liêu, Cà Mau ngày 27/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm tại Bạc Liêu, Cà Mau ngày 27/3/2017

Ngày 27/03/2017, tại Bạc Liêu, Cà Mau giá tôm thẻ giữ ở mức cuối tuần trước. Tôm thẻ cỡ 100 con/kg ở mức 112.000-115.000 đ/kg, 80 con/kg ở mức 123.000-125.000 đ/kg.

Tính đến 17/3, tại Sóc Trăng đã thả nuôi thủy sản được 5.125 ha, trong đó tôm nước lợ 3.280 ha (sú: 618 ha, thẻ 2.662 ha), cá và thủy sản khác 1.846 ha (artemia 1.043 ha, cá tra 7 ha). Diện tích thiệt hại tôm nước lợ 385 ha, tập trung nhiều nhất tại thị xã Vĩnh Châu (294 ha), chiếm 11,7% diện tích thả tôm, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Diễn biến giá tôm thẻ (ướp đá) tại Bạc Liêu, đồng/kg

 

80 con/kg

90 con/kg

100 con/kg

110 con/kg

28/03

124.000-125.000

117.000-120.000

113.000-115.000

 

23/03

124.000-125.000

117.000-120.000

113.000-115.000

 

21/03

122.000-124.000

117.000-119.000

112.000-114.000

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá tôm sú (ướp đá) tại Bạc Liêu, đồng/kg

 

20 con/kg

30 con/kg

40 con/kg

28/03

270.000-280.000

220.000-230.000

175.000-180.000

23/03

270.000-280.000

220.000-230.000

175.000-180.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp        

 

Tin tham khảo