Giá tôm nguyên liệu tăng do sản lượng giảm tại một số nước sản xuất chính