Giá tôm nguyên liệu tại Quảng Ninh sụt giảm mạnh xuống mức thấp hơn các khu vực Tây Nam Bộ và Trung Bộ
 

Giá tôm nguyên liệu tại Quảng Ninh sụt giảm mạnh xuống mức thấp hơn các khu vực Tây Nam Bộ và Trung Bộ

Tương quan giữa giá tôm thẻ 100 con/kg (không kiểm kháng sinh) tại Móng Cái (Quảng Ninh) và Sóc Trăng năm 2018-2019, đ/kg