Giá tôm giảm nhưng vẫn phải chủ động vùng nuôi
 

Giá tôm giảm nhưng vẫn phải chủ động vùng nuôi

Bộ trưởng NN- PTNT yêu cầu phải có chính sách nuôi dưỡng vùng nuôi bền vững, tránh bị động khi giá tăng trở lại.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.