Giá tôm Argentina tăng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tôm Argentina tăng

Giá tôm đỏ Argentina tăng vì sản phẩm này đang ngày càng phổ biến và nguồn cung giảm.

Hiện giá tôm đỏ 21-25 đạt khoảng 5,10 – 5,15 USD/pao đối với tôm thịt và 4,70 – 4,75 USD/pao đối với tôm còn vỏ bỏ đầu.

Trong 6 ngày đầu tháng 12/2017, khai thác tôm Argentina chỉ đạt 108,8 tấn so với 23.955 tấn trong tháng 11/2017 và 13.269 tấn trong tháng 10/2017.

Vasep

Tin tham khảo