Giá tiêu xô tuần này ổn định ở mức 54,000-55,000 đ/kg
 

Giá tiêu xô tuần này ổn định ở mức 54,000-55,000 đ/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.