Giá tiêu Ấn Độ xu hướng giảm về cuối tuần

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá tiêu Ấn Độ xu hướng giảm về cuối tuần

Trong tuần này giá tiêu tăng nhẹ giữa tuần trước khi giảm vào cuối tuần. Đầu tuần, giá tiêu ở các vùng trọng điểm giao dịch ở mức 72 – 75 ngàn đồng/kg sau đó tăng lên vào giữa tuần ở mức 74 – 77 ngàn đồng/kg trước khi quay về giá đầu tuần. Trung bình tuần này, giá tiêu giao dịch ở mức 72-76 ngàn đồng/kg bằng mức giá TB tuần trước.

Tuần này (28/12/2017-03/01/2018), giá tiêu sàn Kochi Kỳ hạn 01/2018 cao hơn so với tuần trước song trong tuần có xu hướng giảm. Cuối tuần này giá tiêu ở mức 43,130 Rupee/tạ thấp hơn mức giá đầu tuần là 44,370 Rupee/tạ. Tính trung bình tuần này giá tiêu Ấn Độ cao hơn so với tuần trước.