Giá thành nhập khẩu cao hơn giá giao dịch thực tế, DNTM khô đậu tương phải chịu lỗ nặng trong tháng 7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá thành nhập khẩu cao hơn giá giao dịch thực tế, DNTM khô đậu tương phải chịu lỗ nặng trong tháng 7

So sánh giá khô đậu tương nhập khẩu thực tế của DNTM và giá giao dịch tại cảng miền Nam, 2016-7/2018 (đồng/kg)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp