Giá Thái Lan cao, nguồn cung Ấn Độ hạn chế, nên nhu cầu tấm thơm Việt Nam đi châu Phi tăng mạnh trong năm 2019
 

Giá Thái Lan cao, nguồn cung Ấn Độ hạn chế, nên nhu cầu tấm thơm Việt Nam đi châu Phi tăng mạnh trong năm 2019

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.